droga częste mandaty

Za jakie przewinienia kierowcy najczęściej otrzymują mandaty?

Otrzymanie mandatu zazwyczaj nie jest niczym przyjemnym, a jednak mimo wszystko oznacza, że w jakiś sposób złamane zostały przepisy związane z ruchem drogowym. I o ile może to powodować w kierowcy złość- mandaty nie są przyznawane bez wyraźnej przyczyny, czego powinniśmy mieć świadomość. Oczywiście, przepisów jest tak wiele, że mogą dotyczyć bardzo wielu różnych aspektów poruszania się samochodem. Nikt też nie jest przez cały czas perfekcyjnym kierowcom i mogą nam się zdarzać błędy. Jednakże, z łatwością można też wskazać najczęstsze mandaty, a więc najczęściej pojawiające się przewinienia kierowców. Informacja o tym, za co najczęściej karani są kierowcy jest bardzo wartościowa, gdyż może służyć nam jako przestroga- na te aspekty jazdy powinniśmy więc zwracać szczególną uwagę.

Istotną kwestią jest także to, że zdecydowanie najgorszą sławą cieszą się młodzi kierowcy, a więc ci z grupy wiekowej od 18 do 24 lat. O ile mogą mieć dobry refleks i krótki czas reakcji- jeżdżą niebezpiecznie, często łamią przepisy, zjada ich brawura i zbytnia pewność siebie. Mają także tendencję do niewłaściwego wyprzedzania i wymuszania pierwszeństwa na drodze. Jak pokazują statystyki policyjne, najwięcej wypadków ma właśnie miejsce z udziałem tych najmłodszych kierowców. Trudno się więc dziwić, że są uważani za największe zagrożenie na drodze względem innych uczestników ruchu.

Za co można zostać ukaranym? Najczęściej przyznawane mandaty

Okazuje się, że najczęstszym przewinieniem jest przekraczanie dozwolonej prędkości, co zdarza się nagminnie. Szczególny przypadek stanowi tutaj ograniczenie prędkości do 50 km/h w terenie zabudowanym- tutaj kierowcy zapominają się zdecydowanie za często prowadząc pojazd znacznie szybciej. Drugą najczęstszą grupą mandatową są przewinienia względem pieszych, chociażby związane z ich przepuszczaniem w miejscach do tego celu przeznaczonych. Kolejne mandaty dotyczą kwestii niezapinania pasów bezpieczeństwa lub też niestosowania specjalnych fotelików do przewożenia dzieci. Kolejne wykroczenia obejmują kwestie związane z oświetleniem pojazdu, a także ze zmianą pasa ruchu czy też z nieprawidłowym wyprzedzaniem. Ostatnie są związane z nieustąpieniem pierwszeństwa oraz z niestosowaniem się do tego, co pokazuje nam sygnalizacja świetlna.

Jak więc widać, o niektóre z tych przewinień wcale nietrudno- czasem wystarczy się na chwilę zapomnieć, aby zostać ukaranym mandatem za kilkaset złotych, albo też dodatkowymi punktami karnymi. Pamiętajmy jednak, że ostrożna jazda powinna być umotywowana nie tylko chęcią uniknięcia sytuacji, w której możemy otrzymać mandat, ale przede wszystkim powinna być związana z dbałością o bezpieczeństwo nasze, naszych pasażerów, a także innych uczestników ruchu drogowego. Mandat to kara pieniężna za przewinienie, ale łamanie przepisów może też skutkować stłuczką lub też nawet bardzo poważnym wypadkiem komunikacyjnym, w którym można stracić zdrowie, sprawność fizyczną, a nawet własne życie.